top of page

st-ARTUP // begeleiding van projecten om kunst terug te brengen naar de mensen en plaatsen waar het thuishoort

Probleem waar st-ARTUP wil aan werken:

Sommige mensen hebben een sterk ontwikkelde linker- hersenhelft (rationeel denken, conclusies trekken op basis van feiten) anderen hebben een sterk ontwikkelde rechter hersenhelft (creatief denken, conclusies trekken op basis van intuïtie). De belangrijkste innovaties zijn gemaakt door mensen uit de laatste categorie, maar we leven nu in een samenleving waar bijna alle besluitvormers (politiek, financieel, zakelijk) uit de eerste categorie komen. Dit maakt het voor creatieven vaak moeilijk om hun ideeën te ontwikkelen, vooral als ze ook kunst willen integreren in hun project.

Concept:

Jaarlijks één st-ARTUP begeleiden, hen structurele en zakelijke  ondersteuning geven zodat ze zich tijdens hun eerste jaar meer kunnen focussen op het uitwerken van hun eigen concept.

 

Status:

De eerste st-ARTUP werkt hard om half maart naar buiten te komen. Het is een concept dat artistiek werk combineert met de filosofie en levensstijl uit de skatecultuur.

bottom of page