top of page

Fueli! // netwerk van 'Fuel for life'-community-spots die mensen samenbrengen in een coöperatieve structuur

Probleem waar Fueli! wil aan werken:

Er zijn nieuwe assen van mobiliteit in opkomst, maar ze hebben geen "tankstations".

De typische ontmoetingsplaatsen van vroeger; dorpscafés, parochiehuizen etc. verdwijnen. Wat rest zijn vaak verzamelplaatsen van eenzaamheid, alcohol, verbittering, plaatsen die vaak niet de vibe geven voor de nieuwe maatschappij en deeleconomie die voor ons ligt.

Concept:

Fueli! Een 'tankstation' gericht op fietsers, wandelaars, ecologisch bewuste mensen: Fueli staat voor Fuel for Life, een plek waar de zaken die ons als bewuste mens energie geven samen komen, gezonde voeding, beweging, yoga, meditatie, bijleren, workshops, cultuur, sociale interactie ... Fueli's bevinden zich meestal in dorpen, langsheen de fietssnelwegen, en zijn vaak ook een startpunt voor mooie wandelingen.  De uitbating zelf gebeurd binnen een coöperatieve structuur en is een inclusieproject waar ook mensen met een specifieke zorgbehoefte, ouderen en andere kwetsbare groepen de kans krijgen om mee te werken.

 

Status:

Er is samen met Deloitte en Febecoop een businessplan uitgewerkt. In het UMU-atelier zijn verschillende activiteiten van het Fueli concept gestart (yoga, workshops, fietsherstelling in samenwerking met een maatwerkbedrijf, ...) dus ja stap voor stap brengen we de mensen samen om deze coöperatieve structuur op te zetten ...

bottom of page